• Hiace Động cơ dầu
    1.240.000.000 VNĐ
     
  • Hiace Động cơ xăng
    1.131.000.000 VNĐ
     
(Đã bao gồm VAT)