Nên bảo dưỡng ô tô tại chính hãng hay garage

20-05-2015

Tôi định vào chính hãng mua xe để bảo dưỡng, nhưng nhiều người nói kỹ thuật viên của hãng thường yêu cầu thay thế nhiều chi tiết, mà thực tế vẫn chưa đến lúc phải thay

Đọc thêm >
« 2 3 4